rituální oběti

Zvířecí rituální oběti

Zvířecí rituální oběti, malachim.cz
Jaký je Váš názor na zvířecí rituální oběti? Domníváte se, že jsou součástí jakési primitivní historie, dnes zcela zbytečné? Jsme přece o tolik civilizovanější! – A co kdybychom se na to podívali jinak?

Smrt, a strach z ní, jsou pojmy, které vnutilo našemu světu křesťanství. Falešný mor přirozeného řádu. Všechny prastaré kultury – Vikingové, Keltové, Aztékové, Hebrejci atd. – vnímali smrt zcela jinak. Byla součástí nekonečného cyklu života. Byla dokonce považována jako to nejlepší; završení jedné etapy. Zemřít v boji, na rozbouřeném moři, při lovu, ale i na obětišti (lidé se běžně obětovali) byla čest pro každou rodovou linii. Každý z bohů té doby žádal krev. Rituály byly plny extatických stavů, obrovských ohnišť a krve. Pravda je jen jedna – naší dnešní civilizovaností plníme pouze přání církve křesťanské – která paradoxně prolila ve válkách nejvíce krve ze všech. Pravda je směsicí toho, před čím nezavíráme oči!