prokletí

Prokletí „Nemám rád“

Prokletí „Nemám rád“

Grimoire Lakatron popisuje tajemství původní kabaly – tedy kabaly, než byla zahalena moderními nesmysly. Začíná u základních archetypů zakázaných činností – stejně tak, jako Židé obdrželi od YHVH soubor deseti zákazů – desatero. Grimoire Lakatron je pravou odhalenou kabalou v jejím jediném a surovém stavu. V prvních stranách ukazuje principy nezdaru, přes které se nelze dostat nikdy dále. Nazývá je prokletími. První z prokletí je „Nemít rád“. Toto prokletí nás vede cestou pochopení světa a naší lásky k němu. Naznačuje (neboť kniha Grimoire Lakatron nemá slova), že je nejdůležitější věcí uvědomit si svět tak jak je, a tak jej přijmout svou láskou. V jakékoliv době. V jakémkoliv čase. Tak, jako pravý rodič miluje své dítě, i když je problémové, i když se dobře neučí, i když zlobí, tak musíme milovat svět. Svět je božskou emanací. Kompletně celý. To, že se nám něco nelíbí – války, zlo v lidech, ubližování zvířatům – nemůže nikdy být důvodem k tomu, abychom svět nepřijali tak, jak je. Rozluštit pravý význam věcí, které se právě dějí, není v tomto okamžiku důležité. Svět je sofistikovaný celek, který nemůže fungovat jinak, než jako kompletní věc. Dopustíme-li se jakéhokoliv vzdoru proti lásce k čemukoliv, co nás obklopuje – k jakékoliv části jediného Boha – cesta poznání a pochopení celku končí…

Spirituální prokletí

Spirituální prokletí

Spiritismus doprovází všechny naše historické záznamy. Každý z prvotních národů hovoří o světě druhém. Některé národy hovoří o podsvětí, jiné o světě mrtvých nebo o světě na druhé straně. V těch záznamech se o tomto nepochybuje. Jsou to sdělovaná chladná fakta. Stejně tak, jako že existují brány – údolí, skalní rokle, geometrické kamenné útvary – které do druhého světa vedou. Spiritismus prokázal před vědou mnohokrát svou existenci. Věda používá hypnózu například k terapiím, ale i k složitým operacím, jako anestetikum. Věda se ale hypnózy děsí. Lékaři ví, že existuje hluboký stupeň hypnózy, kdy člověk začne kamsi prostupovat. Začne hovořit o místech, kde nikdy prokazatelně nebyl. Nejen v době kdy žije, ale i o místech zcela bájných, jako je Atlantida. Běžné je i to, že hluboce zhypnotizovaní lidé začnou hovořit prastarými jazyky, které se dnes zkoumají z fragmentů pradávné doby. Lidé, kteří nikdy neslyšeli o Judaismu, začnou hovořit aramejsky. Často jsou to jazyky děsivé, plné skřeků a citoslovečných projevů. A velice často lidé z této hypnózy přinášejí svědectví… Věda se má proč děsit. A my?