křesťanství

Svůdné oči ďábla

Svůdné oči ďábla

Pro koho jsou svůdné oči ďábla? Církev Krista varuje, že ďábel má svůdné oči, lživý hlas a vychytralou mysl. Varuje, že svodům ďábla nelze odolat, pokud jim člověk dá jednou šanci. Jenže – co ten strašný ďábel v nás může natolik oslovit, že propadáme jeho svodům? Vždyť je to oplzlá, ošklivá a ulhaná bestie. Ledaže – ale ne, to je příliš troufalé! Na okamžik mne napadlo, zdali ďábel není jen podobiznou svých tvůrců…

Ďáblova rokle

Ďáblova rokle

Když křesťanství zabíjelo staré tradice, nedokázalo si poradit s různými velmi mystickými místy, která se po celém světě nacházela. Ve středu Evropy je koncentrace těchto míst opravdu ohromná. Křesťané staré tradice zabíjeli tak, že bourali obětiště, menhiry, káceli poutní stromy a druidské háje. Protože se ale na těchto místech lidé přirozeně scházeli dále, vybudovali tam své nemocné modly krvavého kříže. Kostely a kaple postavili beze studu na kostech a zkrvavené zemi. Existují i další tajemná místa, kde musely být vybudovány obrovské hrady, které uzavíraly „průchody do druhého světa“. Jenže takových míst bylo v některých krajích tolik, že nešlo všechna uschovat pod tunami kamene. Proto musela křesťanská církev vybudovat celý systém odstrašujících legend, překrucujících staré tradice. V lesích najednou bylo na stovky ďáblových roklí, čertovo skal a pekelných soutěsek. A každý, kdo byl v těchto místech přistižen, byl podroben žaláři, mučení a inkvizičním procesům. Dnes je v srdci Evropy, v naší vlasti, církev Krista téměř mrtvá. Lidé již nechtějí více falešného proroka, který přinesl světu jen bolest a války. A nyní můžeme znovu navštívit místa, která byla spojena se starodávnou tradicí. Musíme pochopit, kdy je navštěvovat a naučit se poslouchat tichému proudu myšlenek, které tam nalezneme. Je to pro nás všechny nový začátek, odhalení pradávných tajemství a budování světa příštího pro naše děti.