kabala

Znamení kolem nás

Znamení kolem nás

Všímáte si ve svém životě, který utíká všude kolem, různých znamení a zvláštních úkazů? Někdo počítá čísla jak o závod a snaží se z nich vytušit věci budoucí. Většině takových lidí se ale nedaří naplnit ani náhodnou pravděpodobnost, že věci správně uhodnou. Vidí cenovky ve výloze, sečtou čísla, převedou je přes kabalistické tabulky do významů a mají jasno – očekávají důsledky neodvratné události. Je zvláštní, že si nikdo z těchto lidí nepřečte základní kabalistický spis – Tóru , kde bůh jasně říká: „Nepočítejte čísla, nekoukejte na hvězdy, budoucnost není daná.“

Jsou ovšem i lidé, kteří potkávají znamení doslova úžasná. Za den se podívají 5x na hodinky a mají tam 5x mystická čísla jako 11:11, 06:06 atd. A většinou si jen překvapeně hvízdnou a nikde nic nesčítají ani nehledají v moudrých knihách, co že to znamená.

A pak jsou lidé, kteří prožívají takové úkazy a znamení, že jsou doslova neuvěřitelné. Mají „deja vu“ téměř každý den. Natolik pravidelně, že s ním dokážou již pracovat. Nejsou jen udivenými svědky tohoto jevu. Díky tomu, že mají v mysli konec událostí, vědomě a zavčasu předchází jejich konci. Stačí jen málo – neudělat krok k silnici, sklonit hlavu před konfliktem, otočit se a jít cestou jinou. A opět to jsou lidé, kteří ani nevědí, co je to numerika nebo kabala.

Dovolím si říci, že schopnost porozumět musí být dána člověku zcela jinak, než naší snahou si ji neurvale vynucovat triky. Jediné, co můžeme udělat, je přizpůsobit svou osobnost, své já, do té míry, že se naučíme naslouchat, a to moudro k nám přijde samo, jako pochopení dávno zřejmých věcí; jako dar z nebeské klenby. To opravdové moudro – ne vymyšlené lidskou hlavou. A pak toto moudro určitě nebudeme zanášet do knihy pro druhé, protože okamžitě pochopíme, že všem čtenářům bude chybět onen základ k chápání těchto věcí a nebude jim to prostě fungovat. Nemůže. A ti, co toho potřebného základu dosáhnou, nebudou pro změnu potřebovat naše knihy. Veškerá magie vlastně jde cestou zcela jinou, než je dnes provozována…

Prokletí „Nemám rád“

Prokletí „Nemám rád“

Grimoire Lakatron popisuje tajemství původní kabaly – tedy kabaly, než byla zahalena moderními nesmysly. Začíná u základních archetypů zakázaných činností – stejně tak, jako Židé obdrželi od YHVH soubor deseti zákazů – desatero. Grimoire Lakatron je pravou odhalenou kabalou v jejím jediném a surovém stavu. V prvních stranách ukazuje principy nezdaru, přes které se nelze dostat nikdy dále. Nazývá je prokletími. První z prokletí je „Nemít rád“. Toto prokletí nás vede cestou pochopení světa a naší lásky k němu. Naznačuje (neboť kniha Grimoire Lakatron nemá slova), že je nejdůležitější věcí uvědomit si svět tak jak je, a tak jej přijmout svou láskou. V jakékoliv době. V jakémkoliv čase. Tak, jako pravý rodič miluje své dítě, i když je problémové, i když se dobře neučí, i když zlobí, tak musíme milovat svět. Svět je božskou emanací. Kompletně celý. To, že se nám něco nelíbí – války, zlo v lidech, ubližování zvířatům – nemůže nikdy být důvodem k tomu, abychom svět nepřijali tak, jak je. Rozluštit pravý význam věcí, které se právě dějí, není v tomto okamžiku důležité. Svět je sofistikovaný celek, který nemůže fungovat jinak, než jako kompletní věc. Dopustíme-li se jakéhokoliv vzdoru proti lásce k čemukoliv, co nás obklopuje – k jakékoliv části jediného Boha – cesta poznání a pochopení celku končí…