John Dee

Tajemné symboly na hradech

Tajemné symboly na hradech

Na mnoha hradech tehdejší středověké Evropy jsou umístěny podivné kameny s tajemnými symboly. Akademická věda pro zaslepené a hloupé lidské stádo vytvořila vysvětlení, že jsou to kameny očíslované, aby stavitelé věděli, kam budou patřit. Prý se to tak dělá i dnes při rekonstrukcích. Ano – věda je vědou proto, aby bylo kam uklízet hloupé neinteligentní lidi, kteří si odseděli půl života ve škole. Věda v tomto případě už neodpovídá na to, proč by stavitel čísloval deset kamenů z celého hradu, nesouvisející s jednou oblastí a stylem ještě tak podivným, že je hoden tajné mystické abecedy. Navíc se tento tajemný fakt nalézá jen někde a jinde nikoliv. Mnohem zajímavější je však zjištění, že tyto hrady v historii navštěvovali mystičtí učenci, jako třeba Edward Kelley nebo John Dee. A to už je mnohem působivější vodítko k rozluštění záhady. Co však tito učenci mohli na hradě označovat? Místa nějakých úkazů? Zemských čaker? Nebo to byly magické talismany určené pro ochranu? Nebo snad můžeme jít dále a tvrdit, že zde symboly a jakási vodítka zanechali potomci rozprášených templářů? Toto se zřejmě nedozvíme. Ne, dokud nás tatáž úžasná a neomylná věda bude odmítat vpouštět do středověkých archivů a k materiálům, ze kterých sama vytváří ony úsměvné nesmysly. Jenže… co by pak zbylo na ni?