grimoire lakatron

Jiří Havlík a jeho originální tvorba se stane jednou z hlavních cen soutěže OLDM

Jiří Havlík, OLDM, soutěž

Tak jako každý rok esoterní lože OLDM připravila pro své členy a přátele soutěž o originální ceny, které z hlediska ojedinělosti nemají obdoby. Jedná se o velmi příjemné poděkování dosavadním členům, kteří se společností prošli členský rok 2014, takže cenami se sice mohou pokochat všichni, ale získají je jen ti „věrní“. A s přihlédnutím k hodnotě originálních odměn je to jistě pochopitelné.

Jednou z hlavních cen je překrásný obraz z tvorby Jiřího Havlíka, jenž je autorem jak okultní perličky Mardukova deníku, tak ilustrací do nově připravovaného Grimoire Lakatron. Samotná cena je tvořena dvěma dary – prvním je krásný obraz o velikosti 40x50cm v patinovaném rámu s ochranným antireflexním sklem, které ukrývá kresbu Jiřího Havlíka – jediný existující kus originálu. Druhým darem bude první číslovaný výtisk Grimoire Lakatron, který se momentálně dokončuje. Výherce prozatím obdrží poukázku na odběr prvního výtisku. O Grimoire Lakatron se dozvíte jistě v samostatném článku, neboť je jeho výroba držena přísně pod pokličkou tajemství. Snad můžeme ale již prozradit, že ponese takové originální prvky, jako je potah desek v pravém malířském konopném plátnu nebo že bude obsahovat originální hlubotisky rytin, jako ukázku dodnes používaných specifických technik v okultní praxi. Věříme, že i další ceny v soutěži, které vám brzy představíme, jistě potěší srdce každého. Lože OLDM vyniká v celosvětové tvorbě sběratelských unikátů té nejčistší tradiční rukodělné kvality a originálních uměleckých prvků.

Prokletí „Nemám rád“

Prokletí „Nemám rád“

Grimoire Lakatron popisuje tajemství původní kabaly – tedy kabaly, než byla zahalena moderními nesmysly. Začíná u základních archetypů zakázaných činností – stejně tak, jako Židé obdrželi od YHVH soubor deseti zákazů – desatero. Grimoire Lakatron je pravou odhalenou kabalou v jejím jediném a surovém stavu. V prvních stranách ukazuje principy nezdaru, přes které se nelze dostat nikdy dále. Nazývá je prokletími. První z prokletí je „Nemít rád“. Toto prokletí nás vede cestou pochopení světa a naší lásky k němu. Naznačuje (neboť kniha Grimoire Lakatron nemá slova), že je nejdůležitější věcí uvědomit si svět tak jak je, a tak jej přijmout svou láskou. V jakékoliv době. V jakémkoliv čase. Tak, jako pravý rodič miluje své dítě, i když je problémové, i když se dobře neučí, i když zlobí, tak musíme milovat svět. Svět je božskou emanací. Kompletně celý. To, že se nám něco nelíbí – války, zlo v lidech, ubližování zvířatům – nemůže nikdy být důvodem k tomu, abychom svět nepřijali tak, jak je. Rozluštit pravý význam věcí, které se právě dějí, není v tomto okamžiku důležité. Svět je sofistikovaný celek, který nemůže fungovat jinak, než jako kompletní věc. Dopustíme-li se jakéhokoliv vzdoru proti lásce k čemukoliv, co nás obklopuje – k jakékoliv části jediného Boha – cesta poznání a pochopení celku končí…