duchovní život

O tajemství duše, v červnové přednášce

Níla Mádhava, Hare Krišna, 1.6.2014

Níla Mádhava, 1.6.2014

Rádi bychom poděkovali všem za účast na přednášce Duše, realita za hranicí mystiky. V komorním prostředí se přednáška konala téměř tři a půl hodiny. Velmi příjemný hudební start přednášky vystřídalo povídání o tématech, která by měla být pro všechny z nás prioritní.

Členové OLDM si záznam přednášky budou moci stáhnout na svém foru, fotografie zařadíme do některého příštího čísla časopisu Agartha.

Časopis Agartha 01/2014

Časopis Agartha 01/2014

Nové číslo členského časopisu Agartha je tu. Raději připomeneme, že s příchodem nového Členského roku 2014 jsme změnili koncepci vydávání časopisů. Časopis Agartha vychází nově jako občasník, dle potřeby a naplnění stran obsahem. Stále je to časopis, který slouží především členům k jejich osobnímu vyjádření, a doufáme, že bude o něj zájem. Ze strany vedení společnosti OLDM do něj budou vkládány zejména důležité informace týkající se chodu společnosti, připravované zajímavé akce, atd.

V tomto čísle 01/2014 naleznete:

  • Jmenování Předsedy a Čestných členů
  • Illuminati Journal CZ – kompletace prvního čtvrtletníku českého čísla
  • Přednáška Alchymie: Úvodní studie – fotografie, záznam
  • Pozvánka na přednášku Duše, realita za hranicí mystiky
  • Otokar Griese (1881-1932) – zajímavý článek a dosud nepublikované fotografie
  • Lípa (Tilia) – ze starých pramenů připravil Petr z Vlkova

Členové OLDM si časopis stáhnou jako vždy přes členské forum.

Význam života, vyšší sféry

Význam života, vyšší sféry

Nikdo neví, jak se z nás staly myslící bytosti a proč jsme na tomto světě. Ano, na toto téma je sice mnoho teorií a názorů, ale co když je to ve skutečnosti mnohem jednodušší než si myslíme? Duchovně pracující lidé se snaží pochopit své vyšší „já“, dostat se na vyšší duchovní úroveň. Ale zkusme se na to podívat z jiné stránky. Co když se většina duší už dostala „tam“, na vyšší úroveň bytí? A vědomě opět sestoupila zpět? Co když bytí ve vyšších sférách bylo tak únavné, protože duše věděla téměř vše a jelikož byla součástí celku (Adama Kadmona) s propojeným jednotným vědomím, že veškeré individuální vlastnosti, pocity či humor přestaly existovat? A některá část duší se rozhodla oddělit a opět sestoupit na zem v podobě člověka a předat část znalostí, poučit, vést ostatní… či jen opět objevovat, poznávat, milovat, bavit se nebo dokonce cítit bolest? Nikdo neví, jak je to ve skutečnosti, a proto nenazývejme tento život např. utrpením, protože jedna z možností je ta, že poté, co vše pochopíme a dostaneme se do vyšších sfér, se možná budeme chtít vrátit zpět.