mystérie

Tajemné symboly na hradech

Tajemné symboly na hradech

Na mnoha hradech tehdejší středověké Evropy jsou umístěny podivné kameny s tajemnými symboly. Akademická věda pro zaslepené a hloupé lidské stádo vytvořila vysvětlení, že jsou to kameny očíslované, aby stavitelé věděli, kam budou patřit. Prý se to tak dělá i dnes při rekonstrukcích. Ano – věda je vědou proto, aby bylo kam uklízet hloupé neinteligentní lidi, kteří si odseděli půl života ve škole. Věda v tomto případě už neodpovídá na to, proč by stavitel čísloval deset kamenů z celého hradu, nesouvisející s jednou oblastí a stylem ještě tak podivným, že je hoden tajné mystické abecedy. Navíc se tento tajemný fakt nalézá jen někde a jinde nikoliv. Mnohem zajímavější je však zjištění, že tyto hrady v historii navštěvovali mystičtí učenci, jako třeba Edward Kelley nebo John Dee. A to už je mnohem působivější vodítko k rozluštění záhady. Co však tito učenci mohli na hradě označovat? Místa nějakých úkazů? Zemských čaker? Nebo to byly magické talismany určené pro ochranu? Nebo snad můžeme jít dále a tvrdit, že zde symboly a jakási vodítka zanechali potomci rozprášených templářů? Toto se zřejmě nedozvíme. Ne, dokud nás tatáž úžasná a neomylná věda bude odmítat vpouštět do středověkých archivů a k materiálům, ze kterých sama vytváří ony úsměvné nesmysly. Jenže… co by pak zbylo na ni?

Totem

Totem

K jakému totemu jste před 500 tisíci lety patřili a koho uctívali? Jaký totem jste naopak pronásledovali a zabíjeli? Není na čase to zjistit? Někdy je to prosté – vaše zvíře i zvíře vašeho nepřítele není daleko od vás. Chcete-li přežít, pozorujte je obě pečlivě.

Spirituální prokletí

Spirituální prokletí

Spiritismus doprovází všechny naše historické záznamy. Každý z prvotních národů hovoří o světě druhém. Některé národy hovoří o podsvětí, jiné o světě mrtvých nebo o světě na druhé straně. V těch záznamech se o tomto nepochybuje. Jsou to sdělovaná chladná fakta. Stejně tak, jako že existují brány – údolí, skalní rokle, geometrické kamenné útvary – které do druhého světa vedou. Spiritismus prokázal před vědou mnohokrát svou existenci. Věda používá hypnózu například k terapiím, ale i k složitým operacím, jako anestetikum. Věda se ale hypnózy děsí. Lékaři ví, že existuje hluboký stupeň hypnózy, kdy člověk začne kamsi prostupovat. Začne hovořit o místech, kde nikdy prokazatelně nebyl. Nejen v době kdy žije, ale i o místech zcela bájných, jako je Atlantida. Běžné je i to, že hluboce zhypnotizovaní lidé začnou hovořit prastarými jazyky, které se dnes zkoumají z fragmentů pradávné doby. Lidé, kteří nikdy neslyšeli o Judaismu, začnou hovořit aramejsky. Často jsou to jazyky děsivé, plné skřeků a citoslovečných projevů. A velice často lidé z této hypnózy přinášejí svědectví… Věda se má proč děsit. A my?