Filozofie Iluminátů

Ilumináti versus zednáři

Illuminati versus Zednáři

Je naší největší povinností denně bojovat proti spojování Iluminátů a zednářů. Díky zásadním omylům několika neznalých lidí, kteří se navíc pohybují v mediální scéně, vznikl jeden z nejhorších informačních pochybení v oblasti esoteriky, teologie a religionistiky vůbec. Nejsmutnější na tom všem je, že tyto omyly se neobjevují v odborné literatuře, jak bývá obvyklé, ale ve smyšlených románech, kterým by nikdo neměl věřit a přikládat jim důvěru – opak je ale pravdou. Proč to lidé dělají, a to dokonce v masovém měřítku, je mysterium největšího prozření pravdy o člověku a naší civilizaci.

Je pro nás důležité napravit tyto omyly, protože jsme lože iluminátů a být spojováni se zednářskou tradicí je stejné, jako bychom byli označováni za šiřitele novodobého nacizmu a otrokářského režimu – a to i přes to, že naše činnost je evidentně zcela obrácená.

Zobrazit celý článek